SEWAC

Social entrepreneurship as a women way to the active citizenship

Learn More
PL.EN.LT.GR.IT.RO

Cele

W tym projekcie partnerzy poruszają problem braku zaangażowania się kobiet w życie społeczne - szczególnie z grup defaworyzowanych, które zmagają się z problemami takimi, jak niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa, brak pieniędzy lub wsparcia ekonomicznego, czy przynależność do grup mniejszościowych bez wystarczającej reprezentacji na arenie publicznej. Stąd głównym celem projektu jest pokazanie tym kobietom aktywnego społecznie stylu życia przez włączenie się w ekonomię społeczną.

alt text

Projekt

Naszym celem jest pokazanie dobrych praktyk – przykładów kobiet z sukcesem angażujących się w ekonomię społeczną, jak i docieranie do kobiet jako grupy niewystarczająco reprezentowanej w społeczności przedsiębiorców. Projekt wpisuje się w trzeci Filar DziałańWzory do naśladowania i docieranie do określonych grup planu działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r., opracowanego przez Komisję Europejską.

Potrzeba współpracy europejskiej zbiega się przede wszystkim z wysokim znaczeniem tworzenia międzykulturowego zrozumienia, które zaowocuje wzajemnym motywowaniem się i uczeniem od siebie nowego podejścia do przedsiębiorczości, włączającego cele społeczne dla podwyższenia standardów życia i pracy.

Wreszcie, wspólne podejście jest ważne nie tylko z perspektywy osiąganych rezultatów, lecz powinno być również bardziej efektywne pod względem kosztów, niż praca każdego kraju osobno na poziomie regionalnym w tym samym projekcie.

alt text alt text alt text alt text

Projekt skupia się na zwiększaniu wiedzy kobiet o możliwościach tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych. Będą one również motywowane do organizowania podmiotów ekonomii społecznej bądź włączania się w działalność już istniejących, a przez to w bycie aktywnym członkiem społeczeństwa. Projekt przyczynia się do wzrostu aktywności społecznej przez narzędzia ekonomii społecznej. Jest skierowany do defaworyzowanych w różny sposób grup kobiet, takich jak osoby bezrobotne.

EUR-LEX

 

Partnerzy

Ronald S. LauderFundatia

LOGO

Romania

 • 15 Iuliu Barasch, 3rd district
 • 09000 Bucharest
 • tel/fax : +40 318055772
 • e-mail: lauder1@digi.ro

INNCREAFundacja Wspierania Rozwoju Innowacji i Kreatywności

INNCREA

Poland

KEKPAPKΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

LOGO

Greece

 

Renato GuttusoIstituto Comprensivo

LOGO

Italy

 

VPIVISUOMENES PAZANGOS INSTITUTAS

VPI

Lithuania

 

DONNAASSOCIAZIONE PROMOZIONE

LOGO

Italy

.

.

 

Rezulaty

 

Newsletters

Newsletter 1

 • Newsletters
 • News1_en News1_pl News2_en News2_pl News3_en News3_pl News4_en News4_pl

Video

VIDEO

 • Video
 • video1 video2 video3 video4 video5

Trening modules

Trening modules

 • Trening modules
 • Trening module 1 Trening module 2 Trening module 3 Trening module 4 Trening module 5 Trening module 5
 

.

Kontakt


Wpisz swój adres e-mail poniżej, by subskrybować newsletter.
 •  SEWAC Contact
 •  SEWAC Newsletter

code